Met AANDACHT voor de ZORG

Sinds 2016 vervul ik een groot deel van mijn opdrachten in de zorg. Ik heb opdrachten uitgevoerd voor Espria, voor DIAK en de afgelopen jaren voor het Ministerie van VWS dat zich inzet voor het ontwikkelen van een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Ik ben actief geweest voor de coalitie Digivaardigheden in de Zorg en voor de KNVI als trekker van de interessegroep Zorg-eHealth. Daarnaast schrijf ik blogs en artikelen over ontwikkelingen in de zorg. Een deel van deze artikelen deel ik ook op deze pagina.

Samen met Maloe van Groeningen heb ik een whitepaper geschreven over het belang van inzetten op preventie en gezondheid en de rol van digitalisering daarbij.

En als de patiënt op reis gaat!
Neemt hij dan een smartphone mee?

Blog over hoe in toenemende mate de reis van de patient een digitale evenknie nodig heeft. Eerder als blog gepubliceerd via O&i Management Consultants (2018).

Zorgsector en blockchain: oplossing op zoek naar toepassing?

Dit artikel bespreekt de mogelijkheden van blockchain. Het artikel verscheen eerder in: Natascha van Duuren, Victor de Pous (red), Multidisciplinaire aspecten van blockchain (De Lex, 2019).

Ketenmanagement in zorg stel eisen aan digitalisering

Dit artikel verscheen eerder in AG Connect (2019). Het bespreekt de ontwikkeling van ketens naar netwerken en de veranderende eisen aan digitalisering.

Het begin van een zorgtransformatie

Het artikel handelt over de toepassings(on)mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Dit artikel verscheen eerder in: Natascha van Duuren, Victor de Pous, Multidisciplinaire aspecten van artificial intelligence (2020).